Khối Nhà trẻ Trường MN Thư Lâm . Thế là một năm học nữa lại đi qua, cùng với tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ rực báo hiệu mùa hè đã tới.  ​
Khối mẫu giáo bé trường MN Thư Lâm. Phượng vĩ - Bằng lăng và ve kêu ra rả. Lúc những trái mận đã chín cũng là lúc những con được gọi là học trò kết thúc một chặng đường trong sự nghiệp đến trường của mình. 1 năm học đặc biệt đã khép lại.
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 1 THÁNG 4 (Từ ngày 4/4/2022 đến 9/4/2022) KHỐI MẪU GIÁO LỚN
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 1 THÁNG 4 (Từ ngày 4/4/2022 đến 9/4/2022) KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 1 THÁNG 4 (Từ ngày 4/4/2022 đến 9/4/2022) KHỐI MẪU GIÁO BÉ
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 5 THÁNG 3 (Từ ngày 28/3/2022 đến 2/4/2022) KHỐI MẪU GIÁO LỚN
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 5 THÁNG 3 (Từ ngày 28/3/2022 đến 2/4/2022) KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 5 THÁNG 3 (Từ ngày 28/3/2022 đến 2/4/2022) KHỐI MẪU GIÁO BÉ
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 3 THÁNG 3(Từ ngày 14/3  đến 19/3/2022) KHỐI MẪU GIÁO LỚN
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 3 THÁNG 3(Từ ngày 14/3  đến 19/3/2022) KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 3 THÁNG 3(Từ ngày 14/3  đến 19/3/2022) KHỐI MẪU GIÁO BÉ
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH TUẦN 3 THÁNG 3(Từ ngày 14/3  đến 19/3/2022) KHỐI NHÀ TRẺ
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 196
Tháng trước : 4.222